Forward of Donetsk “Olmeca” Tarasov have rosiyskiy club

Форвард донецького "Олімпіка" перейшов у російський клуб

Wtli Balashov

Ukrainian Donetsk naparnik “Olmeca” Wtli Balashov Papisov contract iz “Tambov”, we are talking at Vkontakte rosijskogo club.

Wherein detal transfer will ogoloshen later.

29-rcni vihovanec “Chernomortsa”, except idesitv I “Olmeca”, vystupal for uzhgorodska Hoverla.

Balashov also vystupiv behind a cordon in Yogo Activ igri in skladi Polska “Vsli”, moldavskogo “MLSA” I belorusko “Slots”.

Have a view from the past season for “Olimpik” forward provv 20 match have vsih turnah, scoring 2 Goli I zabivshy 4 asisti.

“Tambov” have a view from the past season RPL sinav 14 the meeting place I zberg residence in eltname Devon Russie.

Форвард донецького "Олімпіка" перейшов у російський клуб

Wtli Balashov

Dadamo scho for “Tambov” already wistuba one Ukrainian – vzimku contract s rosyjskim club Papisov of expoint junacko zbro Ukrainy , zaporzhia of “Metalurg” Oleksandr Kaplya.