Stolitsu of simovich Olimpijskih Igor-1960 mozhut preimenovati

Столицю зимових Олімпійських ігор-1960 можуть перейменувати

Simov Olimpiski igri-1960

Domi grigolini resort at Squaw Vall (state Calfornia, USA) mozhut preimenovati, Oskolki in nasw prison the word “Squaw”, the Yak predstavnici cornago population of America uvajaut obrazovym, powders championat.com s Poranny on vidannya Yahoo Sports.

Spochatku “Squaw” is not enough negative contac th meant “Inca”, prote s plinom hour peretvoryvsja generability I Rusetski terms.

Squaw Vall , olimpijskim resort, 1960s rock there held Simov Olimpiski igri.

Naadam scho club “Washington Redskns” (Washington Redskins), that vystupa in National futbolny Ls USA, Golosov smo say about the logo, Oskolki stink varauta of obrazovky for cornich americantv.